Tag Archives: Quảng Ngãi

Quán cơm, ghe bầu và ngựa trạm

Ở đầu cầu Trà Khúc, bên bờ bắc có một địa danh ngày xưa gọi là Quán Cơm. Cái Quán Cơm ấy chắc hẳn đã có từ xa xưa lắm, cái thời giao thương đường thủy rất thịnh hành ở Quảng Ngãi. Tôi hỏi nhà báo Trần Đăng, …

Read More »